Products

För svenska, se nedan.
Please contact us for prices.

Ceramics

Co-Cr ceramic crown or pontic
E-max crown or pontic
Empress inlay / front
Zirconium crown including a coping, porcelain building
Full anatomic zirconium crown / pontic
Pillar of cast metal
Prosthesis
Partial denture one to three denture teeth
Partial denture four and more denture teeth
Full denture upper-/ lower jaw
Co-Cr cast partial denture
Complex partial denture with attachment
Implants
Co-Cr ceramics implant / pontic
Implant bridge in the upper jaw with 4-5-6 implants
Implant bridge in the lower jaw with 4 implants
Cast Co-Cr implant construction with acrylic teeth
Crown over individual abutment
Individually cast abutment
Other
Night Guard/ Bite splint
Playsafe, bleaching splint, anti-snoring splint etc.
Minor repairs – free within warranty.

Warranty time: 2 years after the product leaves our lab.
We guarantee that all our products are produced in Sweden.

Produkter

Vänligen kontakta oss för prislistan.

Keramik

Co-Cr keramik krona eller hängande led vid bro / per led
E-max krona / per led vid bro
Zirconium krona, dvs. zirc. hätta och porslin / per led vid bro
Hel zirkonium krona utan porslin, med färg / per led vid bro
Pelare i gjutmetall
Protes
Partiell protes en till tre tänder
Partiell protes fyra eller fler tänder
Hel överkäks- / underkäksprotes
Partiell protes med gjutet skelett I Co-Cr
Komplicerad partiell protes med attachment, alveolarbar
Implantat
Gjutet KBF konstruktion i Co-Cr keramik implantat / per led
KBF bro i överkäke med 4-5-6 implantat
KBF bro i underkäke med 4 implantat
Gjutet KBF konstruktion i Co-Cr med protes tänder
Krona på solid distans
Individuelltgjutetabatment
Övrigt (vid efterfråga)
Bettskena på bettfysiologisk indikation
Playsafe, bleskena, antisnarkskena osv.

Reparation vid mindre omfattande – fritt inom garantitid.
Det finns fler produkter utanför den här prislistan. Vid intresse, vänligt fråga om en offert per email.
Garantitiden gäller för 2 år efter dagen när produkten kommer ut av PTG Prime Dental.
Vi garanterar att våra produkter och konstruktioner är svensktillverkade.